новини
кой
кога
къде
1х4
2х4
3х4
4х4
5х4
на тясно
community
контакт
медии
archive

 

 

 
... моралният опит не изисква нещо повече от един способен за вменяване /capable d'imputation/ субект, като под вменяемост /imputabilite/ разбираме способността на един субект да посочи себе си като истински автор на собствените си действия.
...На свой ред идеята за вменяемост като способност може да се впише в дългото изброяване на способностите, чрез които в антропологичен план характеризирам това, което наричам способния човек: способност да говориш, способност да правиш, способност да разкажеш себе си. Вменяемостта прибавя към тази поредица способността да положиш себе си като агент.


"От морала към етика на етиките"
Пол Рикьор

 

история

януари-май 2006

есента 2005

сезон 2004-2005

началото януари-юли 2004

 
дискусинен клуб "на тясно"
всеки четвъртък 18.30 в "Хамбара"
софия
 
"39 грама"
вестник за гравитацията
powered by
E80 association