новини
кой
кога
къде
1х4
2х4
3х4
4х4
5х4
на тясно
community
контакт
медии
archive

 

 

  • DISCUSSION
  [dis'k§¦n]

  1. разискване, обсъждане, дискусия, дебати, разговор
  to come up for DISCUSSION бивам поставен на разискване
  the question under DISCUSSION разискваният въпрос
  2. преговори

 • PROJECT
  ['prЈd©ekt] I. 1. проект, план, схема
  2. обект (строителен и пр.), housing/construction PROJECT строителен обект/комплекс
  II. 1. проектирам, планирам, съставям план (за), замислям
  2. хвърлям, изхвърлям, запращам
  изхвърлям, изстрелвам (into)
  3. хвърлям (сянка, светлина)
  4. прожектирам
  5. обективизирам, давам обективен израз на, давам представа за, конкретизирам, представям
  влагам (into)
  to PROJECT oneself into влагам идеите си в
  to PROJECT oneself into the past пренасям се в миналото
  to PROJECT oneself into the feelings of someone вживявам се в чувствата на някого
  to PROJECT one's own feelings onto someone несъзнателно приписвам някому собствените си чувства
  6. геом. проецирам
  7. стърча, изпъквам, издавам се напред, надвисвам (over)

 • ANIMAL
  ['Ўniml] 1. животно (и прен.)
  2. attr животински, плътски, чувствен
  ANIMAL spirits живост, жизнерадост, жизненост, буйна кръв
  ANIMAL desires плътски желания

 • ROAD
  [roud] I. 1. път (и прен.), шосе, улица, платно на улица
  on the ROAD на път
  to be on the ROAD на път съм, пътувам, търговски пътник съм, на обиколка съм (за търговски пътник)
  rule of the ROAD правила/правилник за движението
  to travel/go by ROAD пътувам с кола и пр. (не с влак)
  to take the ROAD тръгвам, потеглям, отпътувам
  to take to the ROAD ставам скитник, ост. ставам разбойник
  to be in someone's ROAD/in the ROAD разг. преча някому
  get out of the/my ROAD разг. махни се, не ми пречи
  royal ROAD to прен. лесен път към
  ROAD up! пътят ROAD затворен! (порaди поправка)
  one for the ROAD разг. последна чашка преди тръгване
  2. мин. галерия, щрек
  3. ам. разг. влак, жп линия
  4. рl мор. рейд
  II. v проследявам (дивеч) по миризмата (за куче)

 

Проект "4x4 off-road animals"
беше подкрепен в периода октомври - декември 2006 от Швейцарска културна програма за България

Проект "4x4 off-road animals"
кино І литература | театър І визуални изкуства І общество

кой?
Сдружение за рискови стратегии и проекти "Е 80" е независимо сдружение, основано през 2004 година. Основната мисия на Сдружението е осъществяване на проекти в областта на културните политики.

как?
Проектът "4x4 off-road animals" развива идеите на дискусионен клуб "На тясно". Дискусионен клуб "На тясно" [http://zetmag.org/na_tjasno] функционира от януари 2004 и предоставя неформално публично пространство за излагане и обсъждане на теми, идеи и проекти в областта на изкуствата, културата, новите медии и политиката. Същността на проекта "4x4 off-road animals" е организирането и провеждането на седмични презентации и дебати от учащи и професионалисти в неформалната среда на дискусионен клуб "На тясно".

защо?
Мисията на "4x4 off-road animals" е да свързва и обединява млади, високообразовани и активни хора, които търсят алтернативни пътища за споделяне и реализация на идеите си. В същото време, проектът стартира с намерението за нова off-road форма на презентациите и дискусиите, така че да се разширят и обединят потенциалните аудитории на различните "маршрути" - кино, литература, театър и визуални изкуства.

кога?
всеки четвъртък от 18:30


1х4 - маршрут кино / Йоана Павлова и Боримир Илков
2х4 - маршрут литература / Антония Колева
3х4 - маршрут театър / Яна Върбанова
4х4 - маршрут визуални изкуства / Добрин Атанасов
5x4 - маршрут пети елемент
"Социокултурни прогнози за времето" / Ива Куюмджиева

 

къде?

всеки четвъртък в клуб "Хамбара" - София, ул. "6-ти септември" 22

 
дискусинен клуб "на тясно"
всеки четвъртък 18.30 в "Хамбара"
софия
 
"39 грама"
вестник за гравитацията
powered by
E80 association