новини
кой
кога
къде
1х4
2х4
3х4
4х4
5х4
на тясно
community
контакт
медии
archive

 

 

 

на 26 януари -петък ексклузивно от 18.30 в хамбара - 5ти елемент -

дискусия на тема 10 години видеоарт в България

intro

10 години видео-арт в България
Идея Аделина Попнеделева

Преди 10 години ,през 1995г., се състоя изложбата „ВидеоХарт”, в която за първи път бяха показани български видео арт произведения. От тогава много художници работят в областта на видео изкуството. Проектът „10 години видео арт в България ”има за цел да даде по-цялостна представа за произведенията направени през тези 10 години. Основната идея е да се покаже българското видео през погледа на художници и изкуствоведи, активно работещи в областта през изминалите години. Всеки от тях избира какво да представи в рамките на 2 часа , като стремежът е да има и историческа посока и експериментална, и иновационна .Подборът в някои от под проектите може да е жанров, технологичен или тематичен.

Получените пет продукта са готови за показване в страната ,както и на международни фестивали, както поотделно, така и заедно или в комбинации.

Първата възможност за това може да се осъществи в сътрудничество с националната филмотека, която проявява интерес към произведенията на художниците в тази област. Националната филмотека изяви желание да предостави кино ”Одеон”, както и цялата необходима техника, за представянето на проекта. Художниците, които участват са съгласни да подарят копие от работата си на филмотеката .По този начин се поставя начало на колекция от видео арт произведения, което има голямо значение, тъй като в България няма институция, която да събира и съхранява произведения на визуалното изкуство, създадени през последните години. Художествените галерии, които започнаха да правят колекции от съвременно изкуство, също главно от дарения на художници, за съжаление не разполагат в технически възможности за излагане на видео арт произведенията. Сътрудничеството с Националната филмотека и центровете за съвременно изкуство в Пловдив, Шумен, Варна е също възможност за търсене на по- широка аудитория не само в София , но и в други градове на страната. Запознаването на по-широка публика с видео арт има и образователна цел. Ще бъдат поканени студенти от НХА,НБУ,НАТФИЗ,АМТИИ Пловдив, ВСУ „Черноризец Храбър”, Шуменски Университет, и ще бъдат организирани лекции, с цел запознаване със спецификата на видео арта.

За 5 селекции по 2 часа са поканени Надежда Олег Ляхова, Венцислав Занков, Борис Костадинов, Вероника Цекова , Аделина Попнеделева .

 


 

 

записи от дискусията

 

начало [download] Mp3 19.5 mbt

презентация [download] 43.4 mbt

края на дискусията [download] 12.4 mbt

 

 

 
дискусинен клуб "на тясно"
всеки четвъртък 18.30 в "Хамбара"
софия
 
"39 грама"
вестник за гравитацията
powered by
E80 association