новини
кой
кога
къде
1х4
2х4
3х4
4х4
5х4
на тясно
community
контакт
медии
archive

 

 

 

2х4 Отклонение литература + култура - навигатор Антония Колева

най-близки дати

 

Известно като място, където всеки може свободно да се представя и да изразява мнението си, където тонът е неформален, а репликите често конфронтационни, дискусионен клуб "На тясно" е труден терен за литературата. Формата на представяне - четения, допълнително утежнява хода по пресечената местност на Хамбара. Целостта на литературния текст не понася подсигурителните въжета на прекъсванията, на пояснителните въпроси, на насочващите подсказки, към които са склонни екстремно ориентираните модератори. С оскъдната си екипировка литературният текст упорства в преходите си между частите и цялото, сякаш без да забелязва рисковите рамкови условия, в които ги практикува. Не става дума за черен път, а за липса на път!

Вторите четвъртъци от проекта 4х4 ще привеждат литературното в действие, вместо да го разглеждат като тема. Такъв инструментален подход към литературата я скъсява, вероятно дори обижда приятелите й, но в офроуд среда каската и лебедката са на всяка цена, а портретчетата на любимите - само по желание. Затова литературното ще поема
тежестта на дискусията, като я разпределя в отделните четени текстове, които няма да спорят помежду си, а всеки поотделно ще се насочва към темата на вечерта. Крайната цел да се измине маршрут остава второстепенна спрямо динамичното удържане на равновесието на момента.

Вместо да сочат като на презентация към литературното поле, да топографират възвишенията и равнините му, четенията ще се възползуват от литературата в ролята й на квалифициран водач из съвременни културни реалии. Алтернативното реторическо третиране на текстовете като изказвания от дискусия ги медиализира по един щадящ литературността им начин, чужд на масмедията. Изборът на топиката допълнително ще изостря репликите в подобен непряк дебат, задвижващ отклоненията "литература" на проекта 4х4 off-road.

литература+култура http://grosnipelikani.net

 
дискусинен клуб "на тясно"
всеки четвъртък 18.30 в "Хамбара"
софия
 
"39 грама"
вестник за гравитацията
powered by
E80 association